DaklaPack streeft continu naar meer duurzaamheid via onze producten en processen.

Als producent van flexibele plastic verpakkingen begrijpt DaklaPack de rol die we spelen in de wereldwijde toeleveringsketens met onze innovatieve en duurzame verpakkingsoplossingen. Om deze rol zo goed mogelijk in te vullen, hebben we onze inspanningen afgestemd op het raamwerk van de United Nations Sustainable Development Goals (SDG's). De UN SDG's vormen een internationaal initiatief om meer bewustzijn te creëren rondom de verschillende wereldwijde duurzaamheidsproblemen en bieden een algemeen raamwerk voor het ontwerp, de implementatie en de communicatie van duurzame werkwijzen.

In ‘Onze reis’ staan niet alleen de successen die we al hebben bereikt met onze duurzaamheidsinitiatieven, maar ook onze doelen en doorlopende werkzaamheden om te voldoen aan de UN Sustainable Development Goals. De initiatieven van DaklaPack zijn gericht op de vier UN SDG's waar onze producten en ons bedrijf de grootste impact kunnen maken:

Download DaklaPack’s eerste CSR rapport 2021

Verantwoord ondernemen en economische groei

Verantwoordelijke consumptie en productie

Klimaatactie

Samenwerking voor de doelen

Doel 8- Verantwoord ondernemen en economische groei

Een cruciaal onderdeel van duurzaamheid is ervoor zorgen dat economische groei inclusief en positief is voor alle individuen en community’ s. DaklaPack streeft altijd naar verantwoord ondernemen en gelijke kansen voor iedere medewerker, maar probeert ook inclusieve, duurzame economische groei te realiseren in de gebieden waarin we actief zijn.

In alle faciliteiten van DaklaPack streven we ernaar het werk en het welzijn voor onze medewerkers te verbeteren en ze te helpen hun hoogst haalbare potentieel te bereiken. Wij bieden veilige en betrouwbare werkomgevingen voor alle medewerkers, met name voor ons personeel in onze fabrieken in Nederland en andere landen. Om onze medewerkers in hun loopbaanontwikkeling te ondersteunen, investeren we in on-the-job-training en kennisuitbreiding via congressen en workshops. Een aantal medewerkers woont congressen over de rol van plastic in de transitie naar een duurzaam economisch systeem bij. DaklaPack begrijpt het belang van behoud van jong talent en biedt kansen voor marktintreders. Daarom nemen we vooral talloze studenten met uiteenlopende academische achtergronden aan voor functies op al onze afdelingen. Dankzij de investering in ons personeel kunnen we meer functies intern invullen en een loopbaanontwikkeling aanbieden die de lange termijn productiviteit en expertise in ons gebied ten goede komt.

Naast fatsoenlijk werk, stimuleert DaklaPack ook duurzame, economische groei waar we actief zijn. Doordat duurzaamheid en innovatie onderdeel zijn van onze kernbedrijfsstrategie, creëren we langdurige en toekomstbestendige baankansen. Dankzij ons duurzame productportfolio is ons bedrijfsmodel veerkrachtig en onze rol als werkgever in een lokale community stabiel. Onze uiteenlopende geografische markten en productsegmenten zorgen voor nog meer veerkracht in de werkwijzen, economische activiteit en werkgelegenheid van DaklaPack. DaklaPack streeft naar duurzame groei door strategische beslissingen te maken die passen bij grote beleidsmatige initiatieven, zoals de EU Green Deal of de Ellen MacArthur Foundation’s New Plastics Economy. Hierdoor kan DaklaPack zich voorbereiden op de ontwikkelingen in onze branche en lange termijn relaties aangaan met anderen die zich voorbereiden op deze veranderingen. Door samenwerkingen met andere prominente firma's binnen de toeleveringsketen aan te gaan, zijn wij in staat om nieuwe, veerkrachtige verpakkingsmarkten te ontwikkelen om nog meer economische groei in de toekomst te realiseren.

Lees meer
Lees minder

Doel 12- Verantwoordelijke consumptie en productie

Consumptie en productie in de huidige wereldwijde economie creëren een belasting voor de aarde en economische systemen door een inefficiënt gebruik van bronnen. Een aanzienlijke hoeveelheid beperkte bronnen, energie en geld kan worden bespaard door duurzamer te denken. Dit geldt ook voor de plastic verpakkingsindustrie, die voortdurend nieuwe producten ontwikkelt om te voldoen aan hogere technische standaarden en voorkeuren van de consument, zonder duurzaamheid in ogenschouw te nemen. De industrie verandert echter door een toenemende klantenvraag en de behoefte vanuit een milieuperspectief voor duurzamere verpakkingen. Bij DaklaPack zijn we ons bewust van deze noodzakelijke veranderingen. Daarom hebben we intern aan onze productie gewerkt en ook met onze klanten samengewerkt om de voordelen van ons innovatieve productportfolio optimaal te benutten.

DaklaPack heeft meerdere stappen gezet om verantwoorde producten te maken. Ten eerste gebruiken de flexibele plastic verpakkingen, die de basis van ons productportfolio omvormen, minder grondstoffen dan harde plastic alternatieven. Tijdens de productie zorgen we voor het meest efficiënte gebruik van onze grondstoffen door het afval te reduceren en schrootmateriaal te hergebruiken in de productie, indien mogelijk.

Ons mooiste initiatief is onze drive om het gebruik van duurzame materialen in ons productportfolio te vergroten. Een uitgebreid overzicht van onze duurzame producten en alle benodigde informatie over hun voordelen, vindt u hier. Een van de belangrijkste doelen in dit initiatief is het opnemen van meer gerecyclede materialen in zowel onze plastic als onze papieren producten, indien mogelijk. Al onze productmateriaalkeuzes zijn erop gericht om de grootste keuze aan onze klanten te kunnen bieden, met als doel duurzame opties voor alle productbehoeften te kunnen bieden. Zo hebben we ons aanbod paper based en biobased producten ook uitgebreid om verpakkingen op basis van volledig hernieuwbare materialen aan te kunnen bieden.

Een belangrijk aspect van verantwoordelijke productie en consumptie is het ondersteunen van recyclinginitiatieven. DaklaPack heeft flink geïnvesteerd in het in kaart brengen van de recyclinginfrastructuren in onze geografische markten. Hierdoor begrijpen we de richtlijnen voor het ontwerpen van producten voor optimale recycleerbaarheid volledig en kunnen we er beter aan voldoen. Dit initiatief is van toepassing op zowel onze plastic als onze papieren producten. Onze diepgaande kennis van recyclingsystemen stellen ons ook in staat om beter te communiceren met klanten over de duurzaamheid van onze producten. Dankzij ons portfolio brede ‘’Eco-Label” programma kunnen klanten de duurzaam ontwikkelde producten die bij hun behoeften passen eenvoudig vinden. Het Eco-Label programma geeft onze klanten ook inzicht in de duurzame eigenschappen van onze producten door middel van transparante beschrijvingen van de technische criteria die worden gebruikt om deze producten te categoriseren. Bovendien kunnen onze klanten weloverwogen, duurzame aankoopbeslissingen nemen met behulp van onze duidelijke en gedetailleerde bronnen, zoals de Duurzaamheid FAQ en land specifieke richtlijnen op het gebied van recyclingsystemen.

Lees meer
Lees minder

Doel 13- Klimaatactie

Klimaatverandering is een van de grootste problemen van de 21e eeuw. De toename in uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen door menselijke activiteiten, zoals het gebruik van fossiele brandstoffen, hebben aanzienlijk bijgedragen aan het klimaatveranderingsprobleem. De stijging van de temperatuur, de extreme weersomstandigheden, de stijging van de zeespiegel en de oceaanverzuring zijn enkele van de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering. DaklaPack bevindt zich in Nederland, waar 26% van het land zich beneden de zeespiegel bevindt. Wij zijn ons dus zeer bewust van de gevolgen van klimaatverandering door de stijging van de zeespiegel.

Als experts op het gebied van plastic verpakkingen helpen we klanten graag om de duurzaamheidsvoordelen van deze lichtgewicht, sterke verpakkingsoplossing optimaal te benutten. Vergeleken met harde opties, is er voor de productie van flexibele plastic verpakkingen over het algemeen minder ruwe grondstof nodig. Flexibele plastic verpakkingen verbruiken ook minder energie en genereren minder uitstoot tijdens transport dankzij het lichte en kleine volume. Bovendien kunnen plastic verpakkingen de technische barrière-eigenschappen, die zorgen voor een langere houdbaarheid, optimaliseren. Dit zorgt voor minder voedselafval en minder uitstoot van broeikasgassen.

We hebben onze werkwijzen ook verbeterd om de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met onze producten te reduceren. Daarom rapporteren we onze CO2-voetafdruk sinds 2018 met hulp van de Climate Neutral Group. Aan de hand hiervan kunnen we onze voortgang in de reductie van interne uitstoot van broeikasgassen meten en evalueren. Sinds we onze footprint rapporteren, hebben we de uitstoot van elektriciteitsconsumptie al met 40% verminderd, en de helft van de elektriciteit die we nu in onze Nederlandse fabrieken gebruiken, is afkomstig van windenergie.

We zijn ook bezig met het reduceren van het gebruik van fossil based plastic in onze producten. Indien mogelijk gebruiken we materialen met een kleinere koolstofvoetafdruk, zoals biobased plastic, papier en gerecycled plastic. Naast het creëren van verpakkingen die gemaakt zijn van gerecyclede materialen, ontwerpen we ook verpakkingen die optimaal kunnen worden gerecycled. Door recycling van plastic verpakkingen te stimuleren, besparen we beperkte grondstoffen, verminderen we de energie die nodig is om nieuwe materialen te extraheren en verwerken, en reduceren we de totale hoeveel plastic die in het milieu terechtkomt. Indirect versterkt de focus op recycling in ons productportfolio de algemene recyclingmarkt. Voor een efficiënte werking hebben recyclinginfrastructuren zowel een aanbod van goed ontworpen producten nodig die optimaal kunnen worden gerecycled, als een grote vraag naar gerecyclede producten. Iedere verpakkingsproducent en -klant die recycling prioriteit maakt in zijn/haar product, zorgt voor besparingen en meer efficiëntie in de belaste recyclinginfrastructuren. Met deze ondersteuning kunnen de nodige verbeteringen worden aangebracht aan recyclingsystemen om een stap in de goede richting te zetten richting klimaatvriendelijke, economische systemen. DaklaPack beschouwt onze plaats in de toeleveringsketen van plastic verpakkingen als een unieke kans om producten te ontwerpen, produceren en promoten die deze voortgang ondersteunen. Ieder bedrijf dat zijn rol in de toeleveringsketen van plastic serieus neemt, creëert een positieve cirkel die bijdraagt aan een klimaatvriendelijke verpakkingsmarkt.

Lees meer
Lees minder

Doel 17- Samenwerking voor de doelen

De complexiteit van duurzaamheidsproblemen maakt samenwerking en coördinatie van cruciaal belang. Momenteel investeert DaklaPack in samenwerkingen met onderzoeksbedrijven, kennisinstituten en innovatiecentra. Via deze samenwerkingen blijven we op de hoogte van en dragen we bij aan de nieuwste innovaties op het gebied van duurzame verpakkingen. Hierdoor kunnen we ons aanbod van duurzame verpakkingen continu uitbreiden en deze kennis met onze klanten en leveranciers delen.

De focus van DaklaPack op samenwerkingen vormt een cruciaal onderdeel van onze werkwijze. We zijn een van de eerste partners van de Soup Foundation. We ondersteunen de Plastic Soup Foundation bij projecten die het verband tussen plastic producten, microplastics en de menselijke gezondheid in kaart brengen (Plastic Soup Foundation). We werken ook intensief samen met Wageningen University, een toonaangevend, Nederlands kennisinstituut, om technische kennis over duurzame flexibele verpakkingen uit te wisselen.

DaklaPack neemt ook deel aan een innovatie challenge op het gebied van duurzame verpakkingen, georganiseerd door de Kamer van Koophandel (KvK) en het Kennisinstituut duurzaam verpakken (KIDV). Deze uitdaging brengt bedrijven, ondernemers en kennisinstituten bij elkaar om moeilijke duurzaamheidsproblemen op te lossen. DaklaPack neemt deel om een duurzaam, volledig recyclebaar alternatief voor papieren verpakkingen te vinden met transparante plastic ramen voor consumptiegoederen.

DaklaPack moedigt onze medewerkers ook aan om seminars en workshops over innovatie en duurzaamheid bij te wonen. In 2020, woonden medewerkers van DaklaPack de Plastic Free World Conference en een aantal cursussen over duurzame verpakkingen en plastic alternatieven bij, zoals de Cyclos-HTP Recyclability Assessment accreditation program. Bovendien heeft DaklaPack een speciaal duurzaamheidsteam die niet alleen de duurzaamheid van onze producten en processen onderzoekt, maar ook voorlichting geeft aan en samenwerkt met onze interne en externe belanghebbenden. We hebben bijvoorbeeld meerdere bronnen gepubliceerd over de duurzaamheid van verschillende verpakkingsmaterialen en de eisen van de recyclinginfrastructuren in onze geografische markten. We hebben in deze bronnen geïnvesteerd zodat we onze diepgaande kennis op het gebied van duurzaamheid door kunnen geven aan onze klanten en leveranciers, voor een nog vruchtbaardere samenwerking.

Lees meer
Lees minder