Begrippenlijst

Steeds vaker krijgen wij vragen rondom duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en biologisch afbreekbaar verpakken. We merken dat er verwarring is over de betekenis van deze begrippen en proberen op deze pagina daar meer duidelijkheid over te geven. Onderstaand zijn de begrippen verzameld die te maken hebben met ons tweede speerpunt; Het inzetten van biobased en biodegradable grondstoffen.


Hernieuwbaar

Materiaal dat samengesteld is uit biomassa van een levende bron en dat doorlopend kan worden hernieuwd. De hernieuwbare grondstoffen zijn (bijna) onuitputtelijke grondstoffen, waarvan de voorraad in een korte periode kan worden hersteld. In elk geval moet deze voorraad even snel worden hernieuwd als hij werd verbruikt (bv hout, hennep, katoen, rijst).

Bio-Based

De term bio-based heeft betrekking op de herkomst van het materiaal. Met bio-based worden materialen bedoeld die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen. Voorbeelden van hernieuwbare grondstoffen zijn; hout, mais, suikerbiet, aardappel, suikerriet. Onze producten kunnen geheel of gedeeltelijk bio-based zijn. Bio-based plastics hebben het voordeel ten opzichte van fossil-based plastics dat we minder afhankelijk worden van de fossiele grondstoffen. En er zijn LCA’s die aantonen dat bio-based plastics een significante CO2 reductie hebben ten opzichte van fossil-based plastics (https://docs.european-bioplastics.org/publications/EUBP_Facts_and_figures.pdf).

Fossilbased

Dit zijn materialen die gemaakt worden uit aardolie (op dit moment 98%).

Virgin fossiele kunststof

Kunststoffen die direct afkomstig zijn van petrochemische grondstoffen als aardolie en nog niet eerder zijn gebruikt of verwerkt.

Bio Plastics

Bio plastics is een hele groep aan plastics met elk andere eigenschappen en toepassingen. Volgens European Bioplastics wordt een plastic een bio plastic genoemd als het bio-based, biologisch afbreekbaar of beide eigenschappen heeft.

Composteerbaar

De materialen van deze verpakkingen kunnen door micro-organismen in industriële composteringsinstallaties afgebroken worden. Dit betekent dat het materiaal binnen 6 weken voor minimaal 90% moet zijn afgebroken. De verpakkingen zijn daarvoor gecertificeerd volgens de Europese normen voor compostering (EN 13432).

Biologisch afbreekbaar / Degradable

Dit zijn materialen die door micro organismen (bacteriën of schimmels) afgebroken kunnen worden. Er is geen specifieke tijd of omgeving gedefinieerd voor dit type plastic.

Biomassa

Biomassa is een verzamelnaam voor organische materialen (plantaardig en dierlijk restmateriaal). Deze materialen worden gebruikt voor de energieopwekking of direct ingezet als biobrandstof.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Dat komt doordat producten efficiënter worden ontworpen en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. In een circulaire economie stappen we dus af van de lijn ‘produceren, consumeren en daarna weggooien’. We maken de cirkel rond. Zo sparen we behalve onze grondstoffen ook het milieu, verminderen we onze CO2-uitstoot en stimuleren we innovatie. Rijksbreed programma circulaire economie

Publicaties: het inzetten van biobased en biodegradable grondstoffen

Hier zijn publicaties te vinden van onderzoeken, factsheets en beleidsstukken die te maken hebben met het inzetten van biobased en biodegradable grondstoffen. De onderzoeken zijn door gerenommeerde partijen uitgevoerd, zijn voorzien van een internationaal karakter en hebben zoveel als mogelijk een wetenschappelijke onderbouwing.


Aan de publicaties en inhoud kunnen geen rechten worden ontleend


Bio-based and biodegradable plastics - Facts and Figure

This report presents an overview of facts and figures regarding bio-based and/or biodegradable plastics, in particular for packaging applications. Often, the term bioplastic is used by the public. However, the term ‘bioplastic’ refers to either the bio-based origin ...

Lees verder

Misconceptions, concerns and impacts on marine environments

The objective of this briefing paper is to provide a concise summary of some of the key issues surrounding the biodegradability of plastics in the oceans, and whether the adoption of biodegradable plastics will reduce the impact of marine plastics overall ...

Lees verder

Bio-based and biodegradable Plastics

It is important to understand that bio-based plastics are not biodegradable per se (e.g. bio-based polyethylene, bio-PET, bio-PVC, cellulose acetate) and that biodegradable plastics are not necessarily bio- based, but can also be fossil-based ...

Lees verder

Contactformulier

Bent u benieuwd of er een milieuvriendelijk alternatief beschikbaar is? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op om uw vraag te beantwoorden.