Begrippenlijst

Steeds vaker krijgen wij vragen rondom duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en biologisch afbreekbaar verpakken. We merken dat er verwarring is over de betekenis van deze begrippen en proberen op deze pagina daar meer duidelijkheid over te geven. Onderstaand zijn de begrippen verzameld die te maken hebben met ons eerste speerpunt; Het recyclebaar maken van verpakkingen.


Recyclebaar

Een verpakking die gerecycled kan worden om als grondstof te dienen voor nieuwe toepassingen. Een verpakking is recyclebaar wanneer deze uit 1 type materiaal bestaat. Voor recycling zijn er drie categorieën te onderscheiden.

Mechanisch recyclebaar

Recyclingmethode waarbij ingezameld afval schoongemaakt wordt, gemalen en verwerkt tot nieuw productiemateriaal.

Chemisch recyclebaar

Bij chemische recycling worden chemische reacties gebruikt om de kunststof-afvalstromen af te breken tot de oorspronkelijke bouwstenen waaruit de kunststoffen bestaan (polymeren, monomeren, atomen). Met deze bouwstenen kunnen nieuwe kunststoffen worden gemaakt. Door chemische recycling is uitgebreidere scheiding mogelijk, zodat meer gemengde of vervuilde kunststof-afvalstromen gerecycled kunnen worden.

Organisch recyclebaar

Bij organisch recyclen worden mico organismen ingezet om de reststroom om te zetten in bijvoorbeeld compost, biomassa, kooldioxide en water.

Recycling / gerecycled

Recycling is de herwinning uit oud materiaal om daar nieuwe producten van te maken. Recycling zorgt er dus voor dat kunststoffen opnieuw als materiaal kunnen worden ingezet voor een nieuwe toepassing.

Recyclaat

Het eindproduct van recycling wordt recyclaat genoemd. Recyclaat is vervolgens de grondstof voor een nieuw product.

Downcycling

De toepassing van een gerecycled materiaal wordt minder als de oorspronkelijke toepassing.

Upcycling

Er is sprake van upcycling wanneer onbruikbare materialen waardevol worden gemaakt en toegepast in een product dat beter was als voorheen.

Post consumer recyclaat

Dit is een afvalstroom geweest die afkomstig is van verpakkingen die gebruikt zijn. het is een stroom die bestaat uit veel verschillende type kunststoffen. Deze komt vrij bij huishoudens of bij bedrijfsafval. Dit afval moet eerst worden ingezameld en gesorteerd voor het verwerkt kan worden tot recylcaat.

Post industrial recyclaat

Dit is een afvalstroom geweest van kunstof die afkomstig is van een productieproces. Dit zijn bijvoorbeeld afval van een productieproces, mislukte producties of producten die niet verkocht zijn. Deze stroom heeft nog geen gebruiksfase doorgelopen. Dit materiaal is niet blootgesteld aan degradatie of aangetast door andere stoffen. Dit recyclaat kan vaak verwerkt worden tot een hoogwaardig recyclaat.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Dat komt doordat producten efficiënter worden ontworpen en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. In een circulaire economie stappen we dus af van de lijn ‘produceren, consumeren en daarna weggooien’. We maken de cirkel rond. Zo sparen we behalve onze grondstoffen ook het milieu, verminderen we onze CO2-uitstoot en stimuleren we innovatie. Rijksbreed programma circulaire economie

Hier zijn publicaties te vinden van onderzoeken, factsheets en beleidsstukken die te maken hebben met het recyclebaar maken van verpakkingen. De onderzoeken zijn door gerenommeerde partijen uitgevoerd, zijn voorzien van een internationaal karakter en hebben zoveel als mogelijk een wetenschappelijke onderbouwing.


Aan de publicaties en inhoud kunnen geen rechten worden ontleend


A European strategy for plastics in a circular economy

Plastic is an important and ubiquitous material in our economy and daily lives. It has multiple functions that help tackle a number of the challenges facing our society. Light and innovative materials in cars or planes save fuel and cut CO2 emissions. High-performance ...

Lees verder

Improve the recyclability of 5 types of plastic packaging

The main purpose of packaging is protecting the product. The most sustainable packages make sure that the product is available on the desired moment, in good condition. Spoiling the product creates a bigger environmental impact than the use of the packaging ...

Lees verder

Contactformulier

Bent u benieuwd of er een milieuvriendelijk alternatief beschikbaar is? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op om uw vraag te beantwoorden.