Designed for recycling (plastic)

Designed for recycling (plastic)

Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat dit ecolabel niet garandeert dat het product word gerecycled. De daadwerkelijke recycling van een plastic product hangt af van een lange keten van die begint bij duurzaam productontwerp en eindigt met effectieve lokale recyclinginfrastructuren.

De volgende producten zijn voorzien van dit ecolabel:

 1. Producten die kunnen worden gerecycled met de huidige recyclinginfrastructuur.
 2. Producten die nog niet recyclebaar zijn, maar wel geschikt zijn voor de verwachte verbeteringen aan de Recyclinginfrastructuur.

De criteria voor dit ecolabel zijn als volgt:

Het product is gemaakt van monomateriaal LDPE of PP - Indien mogelijk, raden we het gebruik van LDPE-materialen voor flexibele verpakkingen ten zeerste aan.

Verschillende plastic materialen hebben verschillende eigenschappen, zoals hun smeltpunten. Dit maakt het nog moeilijker en in sommige gevallen onmogelijk om producten die van meerdere materialen zijn gemaakt effectief te recyclen. Monomateriaal LDPE-producten worden breed geaccepteerd door recyclingbedrijven en beschouwd als het meest geschikte materiaal voor de huidige flexibele plasticrecyclinginfrastructuren. Het materiaal PP wordt ook algemeen aanbevolen, als LDPE geen goede optie is. Flexibel PP kent momenteel echter een gebrek aan een robuuste recyclinginfrastructuur, maar er zijn initiatieven in ontwikkeling die de capaciteit op korte termijn zullen verbeteren.

De productkleur is non carbon-zwart.

Near-Infrared (NIR) sorteermachines die tijdens het sorteerproces worden gebruikt, zijn nog niet in staat om -zwarte verpakkingen te herkennen. Dergelijke verpakkingen worden dus gesorteerd voor verbranding of belanden op de stortplaats. Lichter gekleurde plastics hebben ook de voorkeur, omdat ze tijdens het recyclingproces beter mengen en zorgen voor neutraler gekleurde gerecycleerd granulaatEn hierdoor voor een breder scala aan eindproducttoepassingen kunnen worden gebruikt.

Het product bevat geen harde plastic onderdelen.

Voordat plastic producten kunnen worden gerecycled, worden ze gesorteerd op flexibele plastics (bijvoorbeeld zaken) en harde plastics (bijvoorbeeld flessen). Een hard onderdeel in flexibele verpakkingen (bijvoorbeeld het harde hengsel aan een flexibele zak) kan ervoor zorgen dat de verpakking niet in de juiste recyclingstroom terechtkomt.

Het product is groter dan 5x5 cm

In de meeste gevallen worden kleine items als onbekend afval geclassificeerd door plastic recyclingsorteermachines. Deze items worden vervolgens verbrand of belanden op de stortplaats. De drempelwaarde voor het formaat verschilt per land, maar wij gaan uit van de hoogste relevante drempelwaarde voor onze etikettering om er zeker van te zijn dat onze plastic producten in verschillende landen kunnen worden gerecycled.


Door producten te kopen die zijn voorzien van dit label, ondersteunt u de huidige en toekomstige inspanningen op het gebied van recycling. Wilt u producten gebruiken die een grote kans hebben om te worden gerecycled in de huidige markt? Ga naar de FAQ voor meer informatie over de recycleerbaarheid van plastic.

* Bovenstaande criteria zijn gebaseerd op de recyclingrichtlijnen van de plasticrecyclingorganisaties RecyClass, CEFLEX, KIDV en APR. Deze richtlijnen hebben specifiek betrekking op flexibele plastics (bijvoorbeeld zakken), omdat de factoren afwijken van die van harde plastics.

Designed for recycling (paper)

Designed for recycling (paper)

Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat dit ecolabel niet garandeert dat het product wordt gerecycled. De daadwerkelijke recycling van een papieren product hangt af van een lange keten die begint bij duurzaam productontwerp en eindigt met effectieve lokale recyclinginfrastructuren.

Producten met dit ecolabel kunnen worden gerecycled in de huidige papierrecyclinginfrastructuren.

De criteria voor dit ecolabel zijn als volgt:

Het gewicht van het product bestaat uit ten minste 95% papier

5% van het gewicht van een papieren product mag doorgaans van ander materiaal gemaakt zijn. Deze drempelwaarde verschilt per land, maar wij gaan uit van de hoogste relevante drempelwaarde voor onze etikettering om er zeker van te zijn dat onze papieren producten in verschillende landen kunnen worden gerecycled.

De coating van het product, indien aanwezig, is wateroplosbaar en slechts aan één kant aangebracht

Coatings zorgen ervoor dat het papieren materiaal eenvoudig wordt afgebroken in enkele vezels tijdens het recyclingproces.

De hechtmiddelen van het product, indien aanwezig, zijn wateroplosbaar of vormvast

Om oponthoud in het recyclingproces te voorkomen, dienen papieren producten te worden voorzien van hechtmiddelen die eenvoudig verwijderd kunnen worden.

Het product bevat geen lak

Lakken worden geabsorbeerd door papieren vezels en kunnen niet worden gescheiden tijdens het recyclingproces. Dit zorgt voor een lagere kwaliteit gerecycled papier.

Het product gebruikt inkt die niet wateroplosbaar, niet hittegevoelig en vrij van mineralen is.

De juiste inktkeuze zorgt ervoor dat het recyclingproces minimaal verkleurd gerecycled papier oplevert dat voor vele toekomstige toepassingen kan worden gebruikt.


Bovenstaande criteria zijn gebaseerd op recyclingrichtlijnen van KIDV, CEPI, CPI of Greenblue.

Not recyclable

Recycled Content

Producten met dit ecolabel zijn deels of volledig gemaakt van gerecycled plastic of gerecycled papier. Het percentage recycled contentdat in ieder product met dit label wordt gebruikt, wordt gespecificeerd in de productomschrijving (voor meer informatie over het gebruik van gerecyclede inhoud, zie de vraag “Wat is recycled content en waarom gebruiken we het?”.

Bio-based

Bio-based

Producten met dit ecolabel zijn gemaakt van meer dan 90% hernieuwbare materialen. Zoals katoen of jute en biogebaseerd plastic. Papieren producten zijn ook biogebaseerd, maar deze zijn uitgezonderd van dit label, omdat ze hun eigen ecolabel hebben (zie 'papieren producten').

Biogebaseerd plastic is gemaakt van planten (bijvoorbeeld suikerbiet of mais), in plaats van fossiele brandstoffen. Hierdoor hoeft er minder olie te worden gewonnen en geraffineerd en is de impact op het milieu kleiner.

Producten met dit ecolabel voor biogebaseerd plastic vallen in twee categorieën, afhankelijk van hun afdankingsmogelijkheden:

 • Drop-in biogebaseerde plastics (bijvoorbeeld bioPE, bioPP): ze zijn gemaakt van planten, maar hebben dezelfde eigenschappen als normale plastics. Bijvoorbeeld: bioPE en bioPP werken hetzelfde als PE en PP. Daarom kunnen ze worden gerecycled, als de aanwezige infrastructuur dit toelaat (zie 'ontworpen om te recyclen' voor meer informatie), maar ze zijn NIET composteerbaar.
 • Composteerbare biogebaseerde plastics (bijvoorbeeld PLA): onder bepaalde omstandigheden kunnen deze plastics worden omgezet in voedselrijke compost. Deze plastics kunnen niet worden gerecycled in de plasticafvalstroom.

Zie FAQ's voor meer informatie over bioplastics, biogebaseerde plastics en composteerbaarheid.

Not recyclable

Designed for (industrial) composting

Producten met dit label zijn onder bepaalde omstandigheden biologisch afbreekbaar, afhankelijk van hun materiaal: plastic, papier of jute.

Plastic:

Plastic producten met dit ecolabel voldoen aan de EU composteerbaarheidsnorm EN-134321. Deze norm vereist dat:

 • Verpakkingen breken af binnen 12 weken.
 • Ten minste 90% van de verpakkingen wordt binnen 180 dagen biologisch afgebroken in een industriële composteerbak2.
 • Na 6 maanden is er nog circa 10% van het vaste materiaal over (compost, biomassa en water).
 • Het resterende gecomposteerde materiaal is vrij van toxines.

Het is belangrijk om te weten dat:

 • Niet alle landen gebruikmaken van composteerprocessen die geschikt zijn voor composteerbare plastics. Veel landen behandelen hun biologische afval in anaerobe vergisters3 die niet geschikt zijn voor composteerbare plastics. Voor composteerbare plastics met de EN-13432 zijn aerobe composteerbakken vereist in de afvalinfrastructuur om te voorkomen dat ze worden verbrand of op de stortplaats belanden. Controleer hier of composteerbare plastics wel of niet kunnen worden gecomposteerd in uw land.
 • De EN-13432 staat niet garant voor composteerbaarheid thuis. Composteerbare plastics hebben over het algemeen de temperatuur en luchtvochtigheid van industriële composteerbakken nodig om af te breken. Op sommige producten kan expliciet worden aangegeven dat ze geschikt zijn om thuis te composteren.
 • Composteerbare plastics zijn niet recyclebaar en kunnen een negatieve invloed hebben op de recyclingfaciliteiten als ze niet op de juiste wijze worden vernietigd.

Ga naar de FAQ's voor meer informatie over de biologische afbraak van plastics, composteerbaarheid en bioplastics.

Papier:

Papier is gemaakt van hout en natuurlijk composteerbaar. Het recyclen van papier heeft over het algemeen echter veel meer duurzaamheidsvoordelen dan composteren. Dit ecolabel identificeert papieren producten die zich beter lenen voor composteren dan recyclen.

De criteria voor dit ecolabel zijn als volgt:

Het product is gemaakt van 100% papier

Het papieren product heeft een grote kans om in contact te komen met vette etenswaren.

Vet en olie tasten de recyclebaarheid van papier aan. Papieren verpakkingen die een grote kans hebben om in contact te komen met dergelijke verontreinigers (bijvoorbeeld pizzadozen) kunnen beter worden gecomposteerd dan gerecycled. Controleer hier of uw land papier accepteert in de biologische afvalstroom.

Het product bevat geen giftige chemische toevoegingen


Jute:

Jute vezels worden gemaakt van plantcellulose (van de Corchoryus-plant) en lignine (een houtvezel) en zijn natuurlijk biologisch afbreekbaar. Ze decomposteren in de natuur (in circa 1-2 jaar), in composteerbakken thuis, in industriële composteerbakken en anaerobe vergisters.

De criteria voor dit ecolabel zijn als volgt:

 • Het product is gemaakt van 100% jute of papier.
 • Het product bevat geen giftige chemische toevoegingen.
Not recyclable

Not recyclable

Niet alle goed ontworpen verpakkingen zijn recyclebaar. Sommige producten voldoen aan bepaalde technische mogelijkheden waardoor de verpakking niet recyclebaar is. We hebben ervoor gekozen om dit 'Niet recyclebaar' toe te voegen aan onze ander ecolabels om volledig transparant te zijn en bewustzijn te creëren ten aanzien van de recyclebare producten die mogelijk goede alternatieven vormen voor producten met dit label. Dit label is van toepassing op zowel plastic als papieren producten.

Producten met het label 'Not recyclable':

 • Producten die kunnen worden gerecycled met de huidige recyclinginfrastructuur en die ook niet compatibel zijn met de verwachte veranderingen in de recyclinginfrastructuur.

Als u op zoek bent naar producten die geschikt zijn om te recyclen, kijkt u dan hier.

Plastic:

Een product krijgt het label 'Niet recyclebaar' als dit niet voldoet aan alle criteria voor het ecolabel 'Ontworpen om te recyclen'. Zie de uitleg ‘Ontworpen om te recyclen’ voor een uitgebreide uitleg van de betreffende criteria.

De criteria voor dit ecolabel zijn als volgt:

Het product is gemaakt van meerdere materialen.

Producten die gemaakt zijn van meerdere materialen kunnen niet goed worden gescheiden tijdens het recyclingproces. Producten met verschillende lagen plastic en lagen metaal, zoals aluminium, zijn niet recyclebaar, terwijl gemengde plastic producten alleen kunnen worden gerecycled in gerecyclede producten van lage kwaliteit.

Het product is niet gemaakt van LDPE of PP plastic

De recyclinginfrastructuren moeten plastics sorteren op type om gerecycled plastic van één materiaal en hoge kwaliteit te creëren. Helaas hebben niet alle plastic materialen dezelfde waarde op de recyclingmarkt. Dit betekent dat alleen sommige plastics een goed ontwikkelde infrastructuur hebben om ze te verwerken. Op dit moment heeft LDPE de meest ontwikkelde recyclinginfrastructuur voor flexibele plastics, terwijl de focus van veel toekomstige investeringen op PP ligt. Andere plastic materialen kennen nog steeds een gebrek aan goede infrastructuren die gerecycled plastic van één materiaal en hoge kwaliteit kunnen creëren en in plaats daarvan worden gemengd in recycling stromen van lage kwaliteit.

De productkleur is carbon-zwart

Carbon-zwarte producten zijn nog niet compatibel met de Near-Infrared (NIR) sorteermachines die in de meeste recyclinginfrastructuren worden gebruikt. Hierdoor worden zwarte producten vaak gescheiden uit de plasticrecyclingstroom en vervolgens verbrand of ze belanden op de stortplaats.

Het product heeft een hard plastic onderdeel (bijv. het harde hengsel aan een zak).

Een mix van flexibele en harde plastics zorgt voor moeilijkheden tijdens de sorteerstap van het recyclingproces.

Het product is kleiner dan 5x5 cm

Producten die kleiner zijn dan 5x5 cm worden vaak als afval weggegooid tijdens de sorteerstap van het recyclingproces en vervolgens verbrand of op de stortplaats gegooid.


* Bovenstaande criteria zijn gebaseerd op de recyclingrichtlijnen van de plasticrecyclingorganisaties RecyClass, CEFLEX, KIDV en APR. Deze richtlijnen hebben specifiek betrekking op flexibele plastics (bijvoorbeeld zakken), omdat de factoren afwijken van die van harde plastics.

Papier:

Een product krijgt het label 'Niet recyclebaar' als dit niet voldoet aan alle criteria voor het ecolabel 'Ontworpen om te recyclen-Papier'. Een product krijgt het label 'Niet recyclebaar' als dit niet voldoet aan alle criteria voor het ecolabel 'Ontworpen om te recyclen'. Zie de uitleg ‘Ontworpen om te recyclen-Papier’ voor een uitgebreide uitleg van de betreffende criteria.

De criteria voor dit ecolabel zijn als volgt:

Het product bestaat voor meer dan 5% uit andere materialen dan papier

Het is voor papierrecyclingbedrijven vaak makkelijker om verpakkingen die van meerdere materialen gemaakt zijn, weg te gooien dan te proberen de materialen te scheiden. Om te voorkomen dat papieren verpakkingen worden weggegooid en om ervoor te zorgen dat de papierrecyclinginfrastructuur optimaal functioneert, mag een papieren verpakkingsproduct voor maximaal 5% uit materiaal anders dan papier gemaakt zijn.

Het product bevat lak

Lakken worden geabsorbeerd door papieren vezels en kunnen niet worden gescheiden tijdens het recyclingproces. Dit zorgt voor een lagere kwaliteit gerecycled papier.

Het product gebruikt een coating die niet wateroplosbaar is of aangebracht op beide zijden van het papier.

Coatings zorgen ervoor dat het papieren materiaal eenvoudig wordt afgebroken in enkele vezels tijdens het recyclingproces.

Het product bevat hechtmiddelen die niet wateroplosbaar zijn of vormvast.

Om oponthoud in het recyclingproces te voorkomen, dienen papieren producten te worden voorzien van hechtmiddelen die eenvoudig verwijderd kunnen worden.

De inkt lost op in water of is hittegevoelig

Dit soort inktsoorten dienen niet te worden gebruikt omdat het pulp kan verkleuren en de kwaliteit van het gerecyclede papier hierdoor kan verminderen.

Het product bevat plantaardige materialen (bijvoorbeeld niet verpulverde materialen van landbouwafval

Die materialen moeten worden verwijderd uit het recyclingproces ? het zijn geen aparte cellulosevezels en zijn moeilijk te recyclen (er is echter een onderzoek gestart naar het gebruik van plantaardige materialen en wellicht worden er binnenkort nieuwe feiten vastgesteld). Om te kunnen worden gebruikt als vervanging voor houtvezels, moeten ze aparte cellulosevezels zijn.


Bovenstaande criteria zijn gebaseerd op recyclingrichtlijnen van KIDV, CEPI, CPI of Greenblue.