Wat zijn de duurzaamheidsvoordelen van flexibele verpakkingen?

Flexibele plastic verpakkingen hebben vele duurzaamheidsvoordelen ten opzichte van harde plastic verpakkingen. Deze duurzaamheidsvoordelen, evenals de geassocieerde economische voordelen, hebben ertoe geleid dat flexibele verpakkingen het snelst groeiende segment in de verpakkingsmarkt van de afgelopen jaren zijn. Voorbeelden van de flexibele plastic verpakkingen op de markt zijn chipszakken en drinkpakjes. De meerdere lagen polymeren van flexibele verpakkingen voldoen aan de exacte technische eisen voor productverpakkingen. Dit verlengt de houdbaarheid en verhoogt de integriteit van het product (Association of Plastic Manufacturers). Bij gebruik van flexibele verpakkingen is er minder materiaal per product nodig en dit zorgt voor minder behoefte aan plastic verpakkingen per product. Omdat ze zo licht zijn, wordt er ook minder energie voor transport gebruikt en vermindert de uitstoot. Flexibele plastic verpakkingen kennen vele inherente duurzaamheidsvoordelen die nog meer kunnen toenemen door het treffen van extra maatregelen om de impact aan het einde van de levensduur te verbeteren door middel van ontwerp voor recycleerbaarheid, een toenemend gebruik van recycled content en innovaties op het gebied van composteerbaarheid.

Hoe wordt flexibel plastic gerecycled?

Als we praten over recycling, maken we een onderscheid tussen huishoudelijk en industrieel afval. Industrieel afval is niet vergelijkbaar met huishoudelijk afval, omdat dit meestal wordt verzameld via overeenkomsten tussen afvalbeheerbedrijven en industriële fabrikanten. Deze vorm van recyclen profiteert van de efficiënte verzameling van uniform enschoon plastic materiaal. Voor flexibele plastics, die worden verzameld uit huishoudens, (ook wel bekend als post-consumentplastic (PCR)), zijn echter veel extra stappen nodig om ze voor te bereiden op recycling.

Over het algemeen verloopt de recycling van huishoudelijk flexibel plastic volgens drie basisstappen: verzamelen, sorteren en verwerken. Eerst wordt plastic afval verzameld en naar afvalverwerkingsfabrieken gebracht. Vervolgens wordt het plastic afval in batches van gelijksoortig plastic gesorteerd met een aantal technieken, zoals weergegeven in Figuur 1 (stap 1 t/m 5). Het sorteren begint met de verwijdering van aanwezige schrootmetalen, vervolgens worden de flexibele plastics gescheiden van de harde plastics (met heel veel kleine onderdelen die tijdens het proces worden vernietigd). En tot slot worden de verschillende soorten plastic materiaal verdeeld in gelijkwaardige batches (bijv. PE of meerdere materialen) met behulp van near infrared (NIR) sorteermachines. Na het sorteren kunnen de uniforme plastic balen naar speciale verwerkingsfabrieken voor plastic worden gebracht. Onder de verwerking van deze plastics valt het versnipperen, wassen en uiteindelijk smelten in productieklare granulaten (Stap 6 t/m 9 in Fig. 1). Deze granulaten worden gebruikt om nieuwe plastic producten te produceren. Voor een video van dit proces, zie hoe het Nederlandse afvalbedrijf Suez te werk gaat.

We hebben meerdere recyclebare verpakkingen. Om ze te bekijken, ga naar Designed for recycling (plastic) of Designed for recycling (paper).

Hoe wordt flexibel plastic gerecycled?
Figuur 1. Zie voor meer informatie ‘richtlijnen voor het ontwerpen voor een circulaire economie’ van CEFLEX.

Bioplastics: Biobased, biologisch afbreekbare en composteerbare plastics: wat is het en wat zijn de verschillen?

Bioplastic is een veelbelovende oplossing om de negatieve impact van plastic op het milieu terug te dringen. Er bestaat echter wat verwarring rondom de termen die worden gebruikt als we het hebben over bioplastic. Ze hebben verschillende betekenissen en moeten zorgvuldig worden gebruikt:

Bioplastics
 • Bioplastics is een grote familie van plastics die zijn gemaakt van hernieuwbare materialen (biobased), of die biologisch kunnen worden afgebroken tot een biologische samenstelling aan het einde van de levensduur (biologisch afbreekbaar) of beide (biobased en biologisch afbreekbaar).
 • Biobased plastics is een soort bioplastic. biobased plastic is gemaakt van hernieuwbare materialen (planten) in plaats van fossiele grondstoffen.
 • Biobased plastics vormen een relatief klein onderdeel van bioplastic. Ze kunnen worden omgezet in water, carbondioxide (CO2) en biomassa met behulp van micro-organismen. Dit proces wordt biologische afbraak genoemd. De biologische afbreekbaarheid van plastic hangt af van de chemische eigenschappen van het polymeer en niet van de ruwe grondstof waarvan het gemaakt is. Biologisch afbreekbare plastics kunnen of biobased of fossielgebaseerd zijn. Bijna ieder materiaal is biologisch afbreekbaar bij voldoende tijd. De duur van het biologische afbraakproces hangt sterk af van omgevingsparameters, zoals luchtvochtigheid en temperatuur. De stelling dat een plastic 'biologisch afbreekbaar' is, zonder verdere context, (bijv. in hoeveel tijd en onder welke omgevingsomstandigheden), biedt geen garanties en is misleidend.
 • Composteerbare plastics zijn onderdeel van biologisch afbreekbare plastics, bepaald door de standaardomstandigheden en de duur van het biologische afbraakproces. Ze zijn getest conform internationale normen, zoals EN-13432 voor biologische afbreekbaarheid in een industriële composteeromgeving. Alle composteerbare plastics zijn biologisch afbreekbaar, maar niet alle biologisch afbreekbare plastics zijn composteerbaar. Tenzij specifiek benoemd, wordt composteerbaar plastic niet thuis of in de natuur afgebroken. Het is belangrijk om te weten dat de meeste landen biologisch afval NIET in de voor composteerbare plastics vereiste composteerbakken behandelen en in plaats daarvan gebruikmaken van anaerobe vergisters. In dergelijke gevallen verloopt het biologische afbraakproces niet naar behoren. Kijk hier om erachter te komen welke landen over de infrastructuur beschikken om composteerbaar plastic te composteren.
Biodegradable

Biologische plastics kunnen dus worden geclassificeerd in:

 • Niet afbreekbaar biobased plastic (ook bekend als drop-in biobased plastic): deze plastics zijn precies hetzelfde als conventionele plastics en zijn een volwaardige vervanging voor alle toepassingen (ze hebben dezelfde chemische structuur en eigenschappen), maar zijn gemaakt van planten. Bijvoorbeeld, bioPE is een drop-in biobased plastic, doorgaans gemaakt van suikerriet. BioPE heeft dezelfde eigenschappen als normale PE en is daarom recyclebaar in sommige landen (net als PE), maar NIET biologisch afbreekbaar (net als PE).
 • Biologisch afbreekbaar en fossilbased
 • Biologisch afbreekbaar een biobased plastic: deze plastics zijn ook gemaakt van planten en kunnen ook biologisch worden afgebroken aan het einde van hun levensduur. Bijvoorbeeld, PLA is gemaakt van suikerbiet en kan biologisch worden afgebroken in industriële composteerfaciliteiten (bijv. het is composteerbaar).

Bron: Green Dot Bioplastics

We hebben meerdere biobased en composteerbare verpakkingen in ons assortiment.

Wat betekenen de recycling gerelateerde symbolen op verpakkingen?

Er staan een aantal symbolen op plastic verpakkingen die bedoeld zijn om hun recyclebaarheid aan te geven. Hieronder geven we uitleg bij vier veelvoorkomende recyclingsymbolen.

Hoe wordt flexibel plastic gerecycled?
Resin Identificatiecode
Dit symbool wordt internationaal gebruikt om materiaal op de verpakking te identificeren en biedt daarmee meer informatie over het productontwerp. Het geeft echter niet de recyclebaarheid van het product aan, omdat hiervoor informatie over de lokale recyclinginfrastructuur vereist is. Kennis over het materiaal van de verpakking is echter van cruciaal belang om de compatibiliteit met de lokale recyclinginfrastructuur te begrijpen. Met de wetenschap dat LDPE wordt geaccepteerd in de meest ontwikkelde flexibele plasticrecyclinginfrastructuren, dient de flexibele verpakking met #4 Identificatiecode voor LDPE als goede eerste indicator voor compatibiliteit. In de EU is dit symbool niet verplicht, maar in sommige regio's van de VS wel. Als het op het product wordt geplaatst, dient het aan de Europese regelgeving te voldoen (kijk voor meer informatie hier).
Hoe wordt flexibel plastic gerecycled?
The Green Dot
Het symbool The Green Dot geeft aan dat verpakkingsproducten zijn geproduceerd door bedrijven die hebben geïnvesteerd in recyclinginitiatieven via hun landelijke recyclingbedrijven. Producten met dit symbool dragen indirect bij aan de recyclinginfrastructuur, maar zijn niet per definitie zelf recyclebaar. Ga naar de website van Packaging Recovery Organisation Europe voor meer informatie.
Hoe wordt flexibel plastic gerecycled?
Möbius Loop
Het Möbius Loop-symbool is het internationale recyclingsymbool dat in het wit of groen wordt afgedrukt. Het geeft aan dat het product technisch recyclebaar is als er plasticrecyclinginfrastructuren aanwezig zijn. In sommige gevallen geeft het ook het percentage recycled content in een product weer, vooral in Noord-Amerika. Het gebruik van dit symbool is niet gestandaardiseerd, gecertificeerd en er is ook geen officiële procedure of organisatie die het gebruik ervan controleert.
Hoe wordt flexibel plastic gerecycled?
Logo Composteerbaar
Het Seedling logo is een gecertificeerd symbool dat aangeeft dat een product industrieel composteerbaar is conform de Europese norm EN 13432/14955. Producten met dit symbool mogen niet in de plasticrecyclingstroom worden opgenomen, omdat dit zorgt voor vervuiling in het recyclingproces. In plaats daarvan kunnen ze worden opgenomen in de biologische afval-/composteringsstroom.

Kijk voor meer symbolen en hun uitleg in de factsheet van het KIDV. Bent u benieuwd naar de betekenis van andere recyclingsymbolen die hier niet worden genoemd? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Wanneer is flexibel plastic recyclebaar?

Om de recyclebaarheid van flexibele plastic verpakkingsproducten te controleren, dient u met een aantal dingen rekening te houden:

 1. Ze mogen alleen uit plastic materialen bestaan (geen metaal of papier. Houd er rekening mee dat verpakkingen zoals chipszakken aan de binnenkant voorzien zijn van een flexibele aluminiumlaag).
 2. Ze mogen niet zwart zijn.
 3. Ze moeten groter dan 5x5 cm zijn.
 4. Ze mogen geen harde onderdelen bevatten, zoals een hard plastic hengsel of een deksel.
 5. Ze mogen uit één PE-materiaal bestaan.
 6. Idealiter bevatten ze geen extra onderdelen, zoals barrières, coatings en/of fillers.
 7. Hechtmiddelen zijn idealiter oplosbaar in koud water.
 8. Controleer of ze voldoen aan de specifieke criteria voor de betreffende lokale recyclinginfrastructuren per land (klik hier voor een overzicht).

Kijk voor meer informatie in ‘Recycle Check Flexible Plastic Packaging’ het Nederlands Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Onze producten met het ecolabel ’Designed for recycling' op de website voldoen ook aan de criteria. Ga naar Designed for recycling (plastic) of Designed for recycling (paper). voor de producten en kijk hier voor een uitleg van het ecolabel voor meer informatie.

Wat kan ik in mijn land recyclen?

Bekijk hier welke soorten plastic producten recyclebaar zijn in Nederland, de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Spanje.

Wat is recycled content en waarom gebruiken we het?

Recycled content verwijst naar de hoeveelheid materialen in een product afkomstig van een afvalstroom. Als die materialen worden ingezet tijdens het productieproces, noemen we ze pre-consument recycled content (of post-industrieel). Als ze na het gebruik door consumenten worden ingezet, betreft het post-consumer recycled content.

Het gebruik van recycled content in flexibele plastic verpakkingen heeft een aanzienlijke impact op de plasticvervuiling, omdat het de extractie van nieuw plastic vermindert, zorgt voor behoud van natuurlijke bronnen en energie bespaart. Bovendien zorgt een toename in het gebruik van recycled content voor een toename en versterking van het recyclingsysteem door het aantal materialen die worden verbrand of op de stortplaats of in de oceaan belanden, terug te dringen.

Het toegenomen gebruik van recycled content in flexibele plastic verpakkingen wordt gestimuleerd door overheden in heel Europa en over de hele wereld. Specifiek, als onderdeel van de Green Deal, is de EU Commissie van plan om een minimumquotum voor het gebruik van recycled content te introduceren. De Commissie is nog bezig om de specifieke percentage-eisen vast te stellen, maar naar verwachting zullen de quota op maximaal 30% worden vastgesteld voor 2030. Het EU Circular Economy Action Plan introduceert ook wetgeving voor het minimumgebruik van recycled content voor 2022. Een aantal landelijke overheden heeft al actie ondernomen, zoals in het VK waar er een belasting is geïmplementeerd op plastic verpakkingen die niet voor minimaal 30% uit recycled content bestaan.

We hebben meerdere verpakkingen gemaakt van recycled content. Klik hier om ze te bekijken.

Wat is nieuw plastic of virgin plastic?

Nieuw plastic of virgin plastic is plastic gemaakt van ruwe grondstoffen dat geen enkel percentage recycled content bevat. De grondstof van nieuwe plastics kan bestaan uit niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen (op aardolie gebaseerd plastic) of hernieuwbare plant gebaseerde materialen (biogebased plastic).

Waar dien ik rekening mee te houden bij het ontwerp van mijn verpakking om ervoor te zorgen dat het volledig recyclebaar is?

Een recyclebare verpakking kan onbedoeld niet recyclebaar zijn, maar met enkele eenvoudige beslissingen kunnen verpakkingen optimaal recyclebaar worden gemaakt.

Bij het ontwikkelen van volledig recyclebare verpakkingen dient er aandacht uit te gaan naar twee niveaus: het ontwerp van het basisverpakkingsproduct en de toevoegingen: Op het eerste niveau van het basisproductontwerp dient er aan vier criteria te worden voldaan om een volledig recyclebare verpakking te ontwikkelen:

 1. Het product is gemaakt van enkel LDPE of PP,
 2. Het product is niet zwart,
 3. Het product bevat geen harde plastic onderdelen,
 4. Het product is groter dan 5x5 cm.

Op het tweede niveau, waarbij er wordt gekeken naar de toevoegingen, dient er aandacht uit te gaan naar de keuze van labels, inktsoorten en hechtmiddelen die voor de plastic verpakking worden gebruikt.

Labels

Volgens KIDV’s Recycle Check Flexible Plastic Packaging (2021), dienen labels als vuistregel gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal als de verpakking. Anders is het moeilijk om het label te scheiden van de hoofdverpakking, ongeacht of het label wel of niet afwasbaar is. Als het hoofdbestanddeel van de verpakking PE is, dient het label dus ook LDPE te zijn om optimaal te kunnen worden gerecycled. Als een label van een ander materiaal dan het hoofdbestanddeel is gemaakt, mag het niet meer dan 30% van het oppervlak beslaan waarop ze zijn geplakt. Dit zorgt ervoor dat de Near Infrared (NIR) sorteermachine het materiaal van de hoofdverpakking herkent en niet alleen van het label. Bovendien vormen metallic of papieren labels in plastic verpakkingen een obstakel tijdens het recyclingproces.

Hechtmiddelen

Hechtmiddelen en hotmelts die worden gebruikt om labels te laten plakken op de verpakking dienen hechtmiddelen te zijn die kunnen worden gewassen op lage temperaturen, zodat ze geen obstakel vormen tijdens het recyclingproces. Over het algemeen dienen alle soorten hechtmiddelen oplosbaar te zijn in koud water.

Inktsoorten

Inktsoorten zijn compatibel met de recycling van LDPE- en PP-producten als ze minder dan 5% van het totale gewicht van de verpakking uitmaken en dienen zowel watergebaseerd als wateroplosbaar te zijn. Bovendien mag de meerderheid van de verpakking niet bedekt zijn met zwarte inkt om storing van de NIR-sorteermachines te voorkomen.

We hebben meerdere recyclebare verpakkingen. Om ze te bekijken, ga naar Designed for recycling (plastic) of Designed for recycling (paper).

Waarom voorzien we producten die op dit moment niet binnen de wereldwijde recyclinginfrastructuren passen van onze duurzame ecolabels?

De recyclingindustrie is continu in beweging en verschillende bedrijven en overheden hebben steun aangekondigd voor nieuwe, gecoördineerde recycling-initiatieven. Wij hebben ervoor gekozen om onze afwegingen op het gebied van duurzame materialen af te stemmen op deze initiatieven. Door producten te ontwerpen die op deze initiatieven zijn afgestemd, steunt DaklaPack de financiering van deze innovaties op het gebied van recycling. Dit is een belangrijke stap, omdat het momenteel niet mogelijk is om alle verpakkingsproducten recyclebaar te maken binnen de huidige infrastructuren, zonder in te boeten aan de productkwaliteit. Recyclinginitiatieven, zoals de Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX,) een samenwerking van meer dan 160 Europese bedrijven, verenigingen en organisaties bevestigen ook de behoefte aan ondersteuning voor de huidige recycleerbare materialen (PE) en materialen die geschikt zijn voor toekomstige recyclingsystemen (PP).

We hebben meerdere recyclebare verpakkingen. Om ze te bekijken, ga naar Designed for recycling (plastic) of Designed for recycling (paper).

Wat is het verschil tussen coatings, lakken en hechtmiddelen?

Coatings, lakken en hechtmiddelen worden veelvuldig gebruikt in papieren en plastic verpakkingen. Er bestaat echter vaak verwarring rondom hun definities. Korte definities vindt u hieronder.

Coating is een verzamelnaam die verwijst naar iedere laag die op papieren of plastic materiaal wordt toegevoegd. Coatings hebben doorgaans een functionele of decoratieve functie en kunnen het plastic of papieren materiaal volledig of gedeeltelijk bedekken. Een voorbeeld van een functionele coating is een hechtmiddel dat wordt gebruikt om een label op een verpakkingsproduct te plakken. Andere functionele coatings worden meestal gebruikt om de oppervlakte-eigenschappen van de verpakking te verbeteren, zoals vochtbestendige coatings om de houdbaarheid van etenswaren te verlengen. Coatings kunnen worden gebruikt voor decoratieve doeleinden, zoals het verbeteren van de printbaarheid van een verpakkingsproduct. Lakken zijn ook coatings met decoratieve functies (zie hieronder).

Hechtmiddelen (Lijmen) zijn substanties die verschillende lagen papier/plastic aan elkaar plakken. Als hechtmiddelen niet wateroplosbaar of vormvast zijn, kunnen ze voor problemen tijdens het recyclingproces zorgen, omdat ze niet eenvoudig kunnen worden verwijderd en dus voor opstopping in de machines kunnen zorgen.

Lakken zijn hele dunne beschermlagen die vaak worden aangebracht om de uitstraling van een product te verbeteren. Lakken zijn een soort decoratieve coatings die eruitzien als doorzichtige inkt met een satijnen, matte of glanzende uitstraling. Als ze worden aangebracht op papier, hebben lakken een vergelijkbaar effect als inkt met als doel de uitstraling van de verpakking te verbeteren. Lakken kunnen de waargenomen kwaliteit van een product verbeteren, maar zijn niet milieuvriendelijk, omdat ze giftige stoffen af kunnen geven tijdens het afbraakproces en papier niet recyclebaar kunnen maken (zie logo 'Niet recyclebaar papier').

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Papier vs. Plastic: Wanneer dient u wat te gebruiken?

Noch plastic, noch papier biedt een eenduidige duurzaamheidsoplossing. Het is belangrijk om de verpakkingsbehoeften van ieder product in kaart te brengen om de ideale verpakking voor u en het milieu te vinden (voor meer informatie kunt u altijd even contact met ons opnemen).

Bij de vergelijking van plastic en papieren verpakkingen is het van belang om de impact van zowel hun productieproces als het einde van hun levensduur onder de loep te nemen. Hoewel nieuw plastic goedkoper is om te produceren, is het gemaakt van niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen. En hoewel papier is gemaakt van hernieuwbare bronnen (meestal houtvezels), vereist het productieproces meer water en energie dan plastic. Ten aanzien van het einde van hun levensduur geldt dat papier een veel hoger recyclingpercentage heeft. In Europa werd 72% van het papier gerecycled in 2019 (CEPI) vergeleken met 26-52% van het plastic (Plasticseurope). De verschillende recyclingpercentages van plastic in Europa kunnen worden uitgelegd aan de hand van de verschillende verzamelschema's binnen Europa en de beschikbare infrastructuur (om te zien wat recyclebaar is in uw land, kijkt u hier.) en consumentengedrag. Daarom lijkt de impact van het einde van de levensduur van plastic, vooral flexibel plastic, een kernprobleem op het gebied van duurzaamheid.

Plastic verpakkingen zijn echter extreem belangrijk voor het terugdringen van voedselafval en het voldoen aan de technische barrièrebehoeften van bepaalde producten (voor meer informatie, kijkt u hier.). Vloeibare producten kunnen bijvoorbeeld beter worden verpakt in plastic (idealiter mono-LDPE: zie logo: Designed for recycling-plastic, omdat plastic een betere bescherming biedt dan papier). Voedsel in plastic verpakkingen is meestal langer houdbaar en dit vermindert de duurzaamheidsimpact van voedselafval aanzienlijk.

Sommige producten zijn niet compatibel met papieren verpakkingen, omdat papier weinig bescherming biedt. Vet voedsel vermindert bijvoorbeeld de recyclebaarheid van papier. In dergelijke gevallen dient de papieren verpakking te worden gecomposteerd en dit zorgt ervoor dat papier een stuk minder voordelen kent aan het einde van de houdbaarheid. Plastic verpakkingen dienen als alternatief. Droge etenswaren, zoals pasta, kunnen eenvoudig in papier worden verpakt, omdat deze een lange houdbaarheid hebben en geen bescherming van de verpakking nodig hebben.

Om meer te weten te komen over de voor- en nadelen van papier versus plastic, op wetenschappelijk niveau, kunt u een breed scala aan LCA (Life Cycle Analysis)-onderzoeken lezen, zoals de LCA of different grocery bags.

We hebben meerdere plastic en papieren verpakkingen die vallen onder het label ‘designed for recycling’.

Hoe wordt papier gerecycled?

Iedere papierrecyclingmolen is anders en kan uit meer of minder stappen in het productieproces bestaan. De meeste molens volgen echter de zelfde basisstappen voor papierrecycling. Na verzameling worden er scheidingstechnologieën gebruikt om andere materialen uit de papierstroom te verwijderen. Meestal worden verpakkingen na dit proces handmatig in de papierstroom gecontroleerd. Vervolgens worden papier en karton versnipperd en in water geweekt waardoor vezels loskomen van het papier en er een pulp van papier ontstaat. Verontreinigingen zoals inkt worden vaak apart gescheiden. Het soort inkt dat in het papier wordt gebruikt heeft een grote impact op het ontinktproces, omdat wateroplosbare en hittegevoelige inkt kan verkleuren in het water en de pulp (de natte vezels), waardoor de hele batch wordt afgewezen Daarom dient er niet-oplosbare inkt en niet-hittegevoelige inkt te worden gebruikt. Deze inktsoorten kunnen worden gescheiden van de pulp en naar het oppervlak van de tank worden gedreven voor verwijdering met een combinatie van luchtbellen en gifvrije chemicaliën. Tot slot wordt de pulp gedroogd en vaak gemengd met nieuwe vezels om het nieuwe papier te verstevigen. Dit proces heet herpulpen.

Een gedetailleerde omschrijving van de gemiddelde recyclingroute van papier vindt u op Cyclos HTP (2019) (click onsh d engliocument, pagina 61).

We hebben meerdere papieren verpakkingen die zijn ontworpen om te worden gerecycled.

Wanneer moet ik papieren verpakkingen/producten recyclen en wanneer composteren?

Papier kent een van de meest uitgebreide recyclingsystemen, maar het is natuurlijk ook composteerbaar aangezien het is gemaakt van houtpulp. De keuze tussen het recyclen of composteren van papieren producten hangt af van eventuele toevoegingen aan het papier (bijv. plastic of coatings) en hoe schoon het gebruikte papier is.

Idealiter dient papier te worden gerecycled (Ga voor de specifieke criteria voor de recycling van papier naar 'Ontworpen om te recyclen - Papier’). Recycling vermindert het gebruik van natuurlijke grondstoffen (vooral houtvezels, energie en water). Als de papieren verpakking echter in contact is geweest met vette etenswaren (bijv. pizza in een kartonnen doos of een vieze papieren handdoekje) of als er achtergebleven voedselresten in de verpakking zijn, kan deze niet meer worden gerecycled. In dergelijke gevallen kan papier altijd thuis worden gecomposteerd en in sommige landen kan het ook worden weggegooid in de groene bak om te voorkomen dat het wordt verbrand of op de stortplaats beland. Om compostering te bevorderen dient de papieren verpakking in kleine stukjes te worden gesneden voordat deze wordt weggegooid. Controleer hier. welke materialen er in uw land in uw groene bak worden geaccepteerd.

Wanneer zijn papieren verpakkingen recyclebaar?

Om de recyclebaarheid van papieren verpakkingsproducten te controleren, dien je met een aantal dingen rekening te houden:

 1. Het product bestaat voor minimaal 95% uit papier
 2. De coating is wateroplosbaar of is alleen aangebracht op één kant van het papier
 3. De gebruikte hechtmiddelen (lijm) zijn 'vormvast' of 'wateroplosbaar'
 4. Er is geen lak gebruikt
 5. De inkt is niet wateroplosbaar, niet hittegevoelig en vrij van mineralen.
 6. Ze mogen niet zwart of een felle, lichte kleur zijn
 7. Ze moeten gemaakt zijn van houtvezels (er wordt nog onderzoek gedaan naar plantaardige alternatieven)
 8. Ze zijn niet vervuild met voedselafval (bijv. vet in een pizzadoos of een vieze papieren handdoek).

Voor een uitgebreide uitleg van deze criteria kunt u kijken naar het ecolabel “Designed for recycling - Papier” en de FAQ-vraag ”Wanneer moet ik papieren verpakkingen/producten recyclen en wanneer composteren?”.

Bovenstaande criteria zijn gebaseerd op recyclingrichtlijnen van KIDV, CEPI, CPI of Greenblue.

We hebben meerdere papieren verpakkingen die zijn ontworpen om te worden gerecycled.

Wat betekent het FSC-certificaat op papier?

FSC staat voor Forest Stewardship Council, een internationale non-profitorganisatie die zich inspant voor duurzaam gebruik van hout. Als papier FSC-gecertificeerd is, wordt het bewezen geproduceerd op een ecologisch, sociaal en economisch duurzame manier. Er zijn drie FSC-labels: FSC 100%; FSC Mix en FSC Recycled.

FSC 100%: Alle vezels in dit papier zijn afkomstig uit een FSC-gecertificeerd bos dat op duurzame wijze wordt beheerd. Deze bossen zijn onderhevig aan onafhankelijke audits om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de principes en criteria van FSC.

FSC Mix: De vezels in dit papier zijn een mix van een of meer van de volgende: nieuw vezels afkomstig uit een FSC-gecertificeerd bos, gerecyclede vezels of FSC-beheerd hout (hoewel deze vezels niet gecertificeerd zijn, is het risico wel beoordeeld aan de hand van FSC-normen om ongewenste bronnen te vermijden. Kijk hier voor meer informatie). Papieren producten moeten voor minimaal 70% uit FSC-gecertificeerde vezels bestaan.

FSC-gerecycled: Alle vezels in dit papier moeten pre- of post-consument gerecycled zijn, met ten minste 70% afkomstig van post-consument gerecyclede vezels.

Hoe wordt flexibel plastic gerecycled?
Anatomie van een Label

Bron: https://uk.fsc.org/what-is-fsc/fsc-labels. (voor het laatst geopend op 12 mei 2021).